Tisztelt Tulajdonosok, Üzleti Vezetők, Üzleti Partnerek!

Örömmel tudatom Önökkel, hogy a mai napon ünnepeljük a Nemzetközi HR Napot.

Köztudott, hogy az ünnepelteknek szabad valamit kívánni. Bármit!

A mai napon nekem az a kívánságom, hogy a HR szakma képviselői mellett Önök, üzleti stakeholderek is aktívan tegyenek meg mindent a HR funkcióval kapcsolatos régi, berögzött paradigmák felszámolásáért.

A HR funkció – mint a többi is – egy masszív transzformáción megy át, miközben a munka új fenntartható jövőjének – Önökkel és a munkavállalókkal történő – megalkotásában meghatározó szerepet tölt be, megalapozva ezzel az üzlet jövőjét és a munkavállalók következő évtizedre való felkészítését.

A HR ma már nem kizárólag adminisztratív és operatív tevékenységeket végző funkció, hanem a vállalat stratégiai céljainak elérésében, versenyképességének növelésében, hatékonyságának fokozásában és az üzleti transzformációban aktív szerepet vállaló üzleti résztvevő. Tevékenysége folytán olyan jövőbeni szervezeti képességeket és immateriális javakat állít elő, amelyek a befektetők bizalmát felkeltik, erősítik.

Természetesen azokban a szervezetekben, ahol erre igény és lehetőség van.

Mi, HR szakemberek, büszkék vagyunk a mérhető, pozitív üzleti hatást kifejtő eredményeinkre. Folyamatosan fejlesszük magunkat szakemberként és üzleti szövetségesként is. Tudjuk, hogy (még) nem vagyunk tökéletesek.

Azonban azt is tudjuk, hogy teljes potenciálunk eléréséhez az Önök nyitottságára, bizalmára, elfogadására, türelmére és támogatására van szükségünk. Önök tehát – az egyenrangú együttműködés és az üzleti vezetésbe való aktív bevonás révén – kulcsszerepet játszanak a HR gyökeres átalakulásában.

Úgy gondolom, hogy a szoros, új alapokon nyugvó együttműködésre való igény egyre jobban megfogalmazódik az Önök és a HR szakemberek részéről is. Ott, ahol ez már működik felbecsülhetetlen értéket teremt az üzlet számára.

A mai napon, amikor nemzetközi szinten kiemeljük és elismerjük a HR szakmát, arra kérem Önöket, hogy tegyenek lépéseket a régi paradigmák megszüntetése és egy új, stratégiai együttműködésen alapuló, egyenrangú üzleti kapcsolat megvalósulása érdekében.

Mély tisztelettel,
Martin Gyöngyvér