Mindannyiunk számára fontos, hogy lényeges hatást gyakoroljunk az üzleti eredményekre és elérjük a kitűzött céljainkat. Sikerességünk azonban nem kizárólag önmagunktól, hanem másoktól is függ, és mindez egy többdimenziós, komplex környezetben valósul meg. A gyakorlott stratégiai HR vezetők tudják, hogyan alakítsák ki üzleti befolyásukat, kivel szemben, mikor, milyen befolyásolási stratégia és taktika a nyerő. Mit jelent a stratégiai befolyásolás? Milyen befolyásoló tényezők hatnak az üzletre? Hogyan tudod a stratégiai befolyásodat napi szinten demonstrálni és fejleszteni a HR gyakorlatban?

Üdvözöllek az Így lehetsz stratégiai HR vezető cikksorozatom utolsó részében.

Cselekvésre késztetés  

A sorozat első részéből már kiderült, hogy a stratégiai gondolkodás által képesek vagyunk megérteni a szervezetünk és annak környezete közötti összetett kapcsolatot és ezen ismeretek felhasználásával olyan döntéseket hozni, amelyek elősegítik szervezetünk fenntartható üzleti sikerét. A sorozat második része rámutatott arra, hogy a stratégiai cselekvés – vagyis a stratégiai prioritások megvalósítható cselekvési tervekben való megfogalmazása és a tervek hatékony végrehajtása – elengedhetetlen az üzleti stratégia megvalósulásához.

A stratégiai vezetés harmadik legfontosabb eleme a stratégiai befolyásolás. Mit is jelent ez? A stratégiai befolyásolás az a képesség, hogy másokat a saját céljaink elérése érdekében cselekvésre késztessünk. A befolyásolás során hatással vagyunk és megváltoztatjuk a másik személy(ek) viselkedését, attitűdjét, véleményét és döntését. A stratégiai befolyás nem a népszerűségünket méri, hanem a hitelességünket, tekintélyünket, hírnevünket és képességünket, hogy másokat elkötelezzünk és inspiráljunk.

Többdimenziós, komplex környezet

Vannak bizonyos befolyásoló tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák az üzlet fenntartható működését és sikerességét. A külső befolyásoló hatások olyan tényezők, amelyek felett a vállalkozásoknak alig vagy egyáltalán nincs befolyása: ezek a gazdasági, pénzügyi, földrajzi, társadalmi, jogi, politikai, intézményi, technológiai, versenyhelyzeti és piaci hatások. A belső befolyásoló hatások olyan tényezők, amelyek felett a vállalkozások bizonyos mértékben befolyást gyakorolnak: ezek a termék, helyszín, menedzsment, erőforrás-gazdálkodás (beleértve az emberi erőforrásokat is) és üzleti kultúra hatások.

Céljaid elérése során rád, mint HR vezetőre közvetlen vagy/és közvetett hatást gyakorolnak a fent említett külső és belső befolyásoló tényezők.

Befolyásolási stratégiák

Ahogy azt John C. Maxwell találóan megfogalmazta „A vezetés befolyás – se több, se kevesebb.” A befolyásolás tehát nem csak egy képesség, hanem az egyik legfontosabb vezetői kompetencia is a HR vezetők alapvető eszköztárában. A befolyásos vezetők hűek önmagukhoz: tisztában vannak saját erősségeikkel és erre épülő preferenciáikkal. Azzal is tisztában vannak, hogy mikor és miért kell egy általuk kevésbé preferált befolyásolási stratégiát hitelesen alkalmazni.

Szeretnél HR vezetőként stratégiai befolyásra szert tenni, ami hozzásegít a céljaid eléréséhez, hitelességed és tekintélyed megszilárdításához? 

Nézzük meg néhány befolyásolási stratégiát és azt, hogy hogyan tudod ezeket napi szinten demonstrálni!

Közös jövőkép: Tedd önmagadat és csapatodat láthatóvá. Mutasd meg másoknak is azokat az ötleteiteket, kezdeményezéseiteket és eredményeiteket, amelyek a vállalat jövőképének megvalósulását támogatják. Gondolj arra, amikor a megfelelő szakember kiválasztás, az értékesítési kompetencia modell és karrierút kialakításán keresztül hozzájárulsz az üzleti növekedéshez és az ügyfél elégedettséghez. 

Logikus meggyőzés: Használj logikus érveket és tényszerű bizonyítékokat, hogy meggyőzz valakit a véleményed, javaslatod vagy kérésed relevanciájáról. Az üzleti döntések gyorsaságát és biztonságosságát nagymértékben elősegítik az adat alapú információk és javaslatok. Példaként gondolj a HR működési hatékonyságot támogató HR software-ek vásárlására és bevezetésére.

Előnyös megállapodás: Gondoskodj arról, hogy minden érintett szükségletei kielégítésre kerüljenek. Gondolj csak az Üzemi Tanáccsal vagy a pályázókkal folytatott bértárgyalásokra, vagy a távmunka vállalati bevezetésére. Gondolhatsz erőforrások megosztására vagy engedmények megtételére is.

Bevonás és felhatalmazás: Vonj be másokat is egy HR stratégiai tevékenységbe (pl. termék/szolgáltatás fejlesztés, projekt) és az ahhoz tartozó döntésbe, ahol szükséged van mások hozzáértésére, támogatására, segítségére. Gondolj arra a helyzetre, amikor az onboarding vagy a munkavállalói élmény folyamatának megtervezéséhez más funkciókban dolgozó kollégákat is meghívsz, kikéred a véleményüket, építesz az ötleteikre és javaslataikra a folyamat minőségének javítása érdekében.

Kapcsolat- és bizalom építés: Tudatosan építsd és ápold kapcsolatrendszeredet (kommunikálj rendszeresen!) a céljaidhoz szükséges támogatás hosszú távú biztosítása érdekében. Ismerd meg a szervezeted formális és informális struktúráját, a kulcsembereket, a döntési utakat és a szervezeti politikát. Ápold a kapcsolatot külső szakmai (HR) és iparági hálózattokkal. Gondolhatsz apró szívességek cseréjére, tudásmegosztásra vagy emberek egymásnak való bemutatására is.

Lelkesítés és elkötelezés: Kapcsold össze a célodat vagy érdekedet mások személyes értékeivel, céljaival és törekvéseivel. Manapság sok vállalatnál történnek átalakulások és ezek megvalósulásához elengedhetetlen a dolgozók elkötelezése. „Egy gyógyszerészeti vállalat így szemléltette dolgozóinak, hogy miért kell, hogy sokkal innovatívabbak legyenek: Ezzel hozzásegítetek minket ahhoz, hogy még több ember egészségét megőrizzük, akik így még több időt tölthetnek a családjaikkal. “

Emellett olyan fontos elemek is szerepet játszanak a befolyásolás eredményességében, mint a figyelem (először értsd meg mások perspektíváját, aztán befolyásolj), a testbeszéd, a beszéd tónusa, valamint az üzleti- és funkcionális szakértelem.

Amikor másokat befolyásolsz, ne feledd, hogy a kontextus számít. A cél mások befolyásolása, nem manipulálása. Lehet embereket erővel és zsarolással is befolyásolni, de ezek rövid hatótávolságú megoldások – az emberek ilyenkor nem saját meggyőződésük, hanem a következményektől való félelmük hatására fognak melléd állni.

Stratégiai befolyásolás fejlesztése

Ha szeretnéd (tovább)fejleszteni a stratégiai befolyásodat, akkor gyakorolj!

Keress olyan üzleti területeket, témákat, amik összefüggésben vannak stratégiai céljaiddal és ahol magabiztosabb szeretnél lenni.

Gondolj olyan kulcsfontosságú személyekre vagy csapatokra, akik támogatására a leginkább szükséged van vagy akiket az eddiginél hatékonyabban szeretnél befolyásolni (pl. közvetlen vezető, társvezetők, külső/belső stakeholderek, beosztottak, kollégák). Tájékozódj az érintettek helyzetéről.

Ha ez megvan, akkor kezd el megtervezni a velük való kommunikáció és kapcsolatépítés módját: milyen szintű kommunikációra lesz szükséged a különböző emberekkel, milyen gyakran kell velük kapcsolatba lépned a lendület fenntartása érdekében, és milyen megközelítéseket vagy csatornákat fogsz használni.

Minden egyes személyre vagy csapatra vonatkozóan válaszold meg a következő kérdéseket:

  • Kit akarok befolyásolni? Mi az ő érdeke, attitűdje, célja, véleménye, elvárásai?
  • Mit akarok elérni nála? (támogatást, egyezséget, bevonást stb.)
  • Milyen befolyásolási stratégiát (stratégiákat) alkalmazok nála jelenleg?
  • Milyen eredményt értem el eddig (mi az, ami jól működik, mi mehetne jobban)?
  • Milyen más befolyásolási stratégiát próbálnék ki szívesen?
  • Mit várok el ettől az új befolyásolási stratégiától?
  • Milyen akció terv szerint fogok eljárni? Milyen erőforrásra vagy támogatásra lesz szükségem?
  • Milyen lehetséges akadályokba ütközhetek? Hogyan fogom legyőzni ezeket az akadályokat?
  • Honnan fogom felismerni azt, hogy az új befolyásolási stratégia működik? Kitől fogok visszajelzést kérni?

Azáltal, hogy képessé válsz stratégiai befolyásolásra, meghatározó hatást gyakorolsz az üzleti eredményekre és a kitűzött céljaid biztos elérésére.

Inspirációk: How to increase your influence at work by Rebecca Knight, Influence Strategies Exercise by Leaders for Growth and Korn Ferry