Múlt héten vettem részt az Enable-HR International 2021-ben készült
„HOW TO GET HR TO THE NEXT LEVEL?” felmérés eredményeinek bemutatásán. A felmérésben résztvevők főképpen HR vezetők és HR Business Partnerek voltak. 

A tőlem megszokott módon álljon itt néhány gyakorlati javaslat a felmérésből arra vonatkozóan, hogyan erősíthetitek HR vezetőként saját és HR csapatotok üzleti hitelességét és befolyását.

Tegyétek az üzleti prioritásokat HR célokká!

Ha HR vezetőként üzleti szemlélettel és érzékkel rendelkeztek, a vállalati célok (purpose) és jövőkép mentén partnerségre léptek más kulcsfontosságú üzleti területek vezetőivel és velük együtt összehangoltan működtök az üzleti stratégia megvalósulásán, akkor nem vagy ritkán fogtok találkozni elutasítással az üzlet részéről.

Kapcsolódjatok be a stratégiai döntéshozatal korai fázisában!

Ehhez szükségetek van a felsővezetőkkel való rendszeres kapcsolattartásra (formális/informális) és együtt gondolkodásra, amely biztosítja a humán oldal figyelembevételét is. Fontos, hogy ezekben a párbeszédekben, információ- és véleménycserékben, ötletelésekben többet beszéljetek az üzletről és a jövőről, mint a HR-ről és a jelenről.

Teremtsétek meg a HR szervezeten átívelő státuszát és hitelességét!

Azonosítsátok be a kulcsfontosságú stakeholdereket, kötelezzétek el őket. Ismerjétek meg szakmai területüket, céljaikat, kihívásaikat, igényeiket. Ha ellenállást tapasztaltok a részükről, legyetek proaktívak: magyarázzátok el neki(k), hogyan tudjátok támogatni őket céljaik elérésében, mit/hogyan fogtok tenni az érdekükben és mi lesz a személyes hasznuk/csapatuk haszna. Tetteitek és az eredmények beszéljenek értetek.

Építsétek a HR hírnevét!

HR vezetőként teremtsetek olyan lehetőségeket, amelyek a HR hitelességét növelik. A lehetőségek lehetnek prezentációk, executive/board felszólalások, vitákban való aktív részvételek, tervezések vagy döntések előtti és utáni párbeszédek, valamint személyes, kötetlen beszélgetések. Ügyeljetek arra, hogy a tartalom igazodjon a vállalati célokhoz, erősítse az üzleti prioritásokat és foglalja magába lényeges üzeneteiteket. Ezeknek az interakcióknak bizalomépítő, befolyásoló és véleményformáló szerepe van az érintettekre nézve.

Mutassátok meg a megtermelt üzleti értéket!

A HR erőfeszítései és azok hatásai gyakran közvetett kapcsolatban vannak a vállalat sikerével. Ahhoz azonban, hogy HR vezetőként hitelességet és hírnevet építsetek az üzleti sikerek terén, ezeket a kapcsolatokat közvetlenné, egyértelművé kell tennetek az üzlet számára (pl. a megfelelő adatok gyűjtésével, a megfelelő KPI/KRI követésével és elemzésével, az üzleti nyelv használatával).